Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

News and Announcements

Chamlian Participates in BeadsforBattle Program

On Thursday, November 16th, Chamlian former student and Cancer survivor, Cynthia Keylian, hosted an 8th grade assembly on her non-profit organization called Beads for Battle. Beads for Battle is a non-profit Cancer support organization that aims to spread hope and positivity to everyone affected by the disease. Ms. Cynthia Keylian shared her personal journey on her battle for fighting cancer and staying strong.
Read More »

Chamlian Celebrates World Kindness Day!

Today, Chamlian celebrated World Kindness Day along with thousands of schools. On World Kindness Day at Chamlian, the Character Counts Crew led by School Counselor, Mrs. Seda Batmanian, welcomed the students in the morning with a Kindness note with handwritten messages such as, "You are loved", "You are Amazing" and "You are Kind" to remind them to be kind to one another. The Character Counts Crew also sent teachers hand-written inspirational messages in their mailboxes to show their appreciation.
Read More »

2nd Grade Fieldtrip to TreePeople

On Friday, November 3rd, 2017 our second graders took a field trip to Tree People in Beverly Hills, CA. The little explorers visited the Magical City Forest to experience a forest in the city. They were inspired to take personal responsibility for the environment by making it safe and healthy.
Read More »

Chamlian Participates in Halloween Candy Buyback Program

This year, Chamlian hosted their first candy collection drive to support our local YMCA association with their Healthy Halloween Candy Buyback program. This is a great cause-driven program that encourages kids to make healthy choices, while at the same time supporting our deployed troops overseas.
Read More »

8th Grade Fieldtrip to Hamazkayin "Groonge Ge Ganche"

Հոկտեմբեր 29, 2017ին, վարժարանիս 8րդ կարգի աշակերտները, իրենց հայերէն լեզուի ուսուցիչներուն ընկերակցութեամբ, ներկայ գտնուեցան Ժագ Յակոբեանի «Կռունկը կը կանչէ» թատերախաղին, բեմադրութեամբ վարժարանիս ծնողներէն Ցոլակ Խաչերեանի եւ խաղարկութեամբ Շամլեանի աշակերտներէն Սարին Խաչերեանի, Հրակ Խաչերեանի, ծնողներէն՝ Ցոլակ Խաչերեանի, Վիլեամ Մարտիրոսեանի, Նարեկ Ալեքսանեանի եւ Ստեփան Պոյաճեանի: Խաղարկութեան մասնակցեցան նաեւ վարժարանիս շրջանաւարտներէն Առէն Աղամանուկեան, Անի Անմահունի, Սերժ Արըճեան եւ Լիա Պաղտասարեան, իսկ անցեալի ծնողներէն՝ Ծովինար Միքայէլեան, Յասմիկ Տէմիրճեան, Նայիրի Մոմճեան, Արթին Շավերդեան: Բեմի պատասխանատուն էր դարձեալ անցեալի ծնողներէն Ցոլեր Աղամանուկեան:
Read More »

Celebrating Our Annual Cultural Day Event

Կիրակի, 29 հոկտեմբեր, 2017ին, Վահան եւ Անոյշ Շամլեան Ազգային վարժարանի շրջափակին մէջ տիրող հայկական ջերմ մթնոլոտի մէջ տեղի ունեցաւ աւանդութիւն դարձած «Մշակոյթի Փառատօն»ը:
Read More »

8th Grade Poetry in the Park

On Wednesday, October 25th, the 8th grade students took their English classroom to Crescenta Valley Park for a morning filled with poetry, stories, music, and theater. This was the third “We appreciate our 8th Graders” event organized in order to make the students’ last year a memorable one.
Read More »

Special Guest Visits Kindergarten!

On Wednesday, October 25, a Glendale City Police Officer visited our Kindergarten students. Officer Abe Chung spoke to the students about his responsibilities and duties, how he helps people, some of the tools he uses in his job, and even gave the students a chance to step inside his vehicle!
Read More »