Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Home

Շամլեան Ազգային վարժարանին մէջ գոյութիւն ունեցող ակումբներուն կողքին կը գործէ նաեւ Հայկական Ակումբը, որուն մաս կը կազմեն Միջնակարգի 7-րդ եւ 8-րդ կարգի աշակերտները:

Հայկական Ակումբին նպատակն է աշակերտները վարժեցնել հայկական միութիւններու գործելաձեւին: Ակումբին գործունէութիւնը կ՛ընդգրկէ դաստիարակչական մրցումներ (Հայոց Պատմութեան եւ Հայաստանի Աշխարհագրութեան նիւթերով), զանազան այցելութիւններ նաեւ դրամահաւաքի ձեռնարկներ:

Այցելութիւններու ծիրին մէջ անպայմանօրէն կը կատարուի «Արարատ» տարեցներու տան այցելութիւնը, որպէսզի աշակերտները սորվին ուրախացնել տարեց հայ մայրերն ու հայրերը:

Դրամահաւաքի երկու ձեռնարկներ կը կատարուին, օժանդակելու համար Հայաստանի (Խոր Վիրապ) եւ Արցախի (Աշան) շրջաններու մեր քոյր վարժարաններուն:

 

Հայկական Ակումբի Կազմութիւն

2018-2019  տարեշրջանին համար Հայկական Ակումբը ընտրեց իր վարչութիւնը Սեպտեմբեր 16-ին, հետեւեալ կազմով.-

 

 

 Վարչութեան ժողովի օրերն են Երեքշաբթի օրերը, կէսօրուան ճաշի դադարին:


Հայկական Ակումբի խորհրդատուն է Օրդ. Արփա Հացպանեան: