Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Ida Martin » Classroom Rules

Classroom Rules

Դասարանային օրէնքներ

1- Առանց թոյլտւութեան չխօսել:
2- Յարգել ուսուցչին և ընկերներին:
3- Չհակառակել ուսուչին:
4- Կատարել բոլոր դասարանային և տնային աշխատանքները:
5- Յարգել ընկերների իրաւունքները:
6- Դասարան գալ կարգապահ և դասաւորւած:
7- Բացի գրքերից և գրենական պիտոյքներից ուրիշ ոչինչ դասարան
չբերել:
8- Չխանգարել աշակերտներին դասի ժամանակ:
9- Լսել և յետևել ուսուցչի ցուցմունքներին:
10-Չուշանալ դասաժամից:
Յետևեալ օրէնքները չյարգելու պարագային կը տրւի համապատասխան
պատիժ: