Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Upcoming Events

Facebook | Twitter


News & Announcements

Chamlian Students Participate In Tribute To Mr. Jacques Hagopian

Մեր վարժարանը հրաւիրուած էր մասնակցելու Ազգային Առաջնորդարանին կողմէ կազմակերպուած՝ բանաստեղծ Ժագ Յակոբեանին նուիրուած յուշ երեկոյի գեղարուեստական յայտագիրին : Վարժարանիս ութերորդ կարգէն խումբ մը աշակերտներ արտասանեցին բանաստեղծ Ժագ Ս. Յակոբեանի քերթուածներէն «Ո՛վ Հայ, Խօսէ՛ Հայերէն»ը: 7րդ կարգէն Հրակ Խաչերեանը փոխանցեց յուշեր Օրդ. Անի Պէրպէրեանէն, որ աշակերտած է Պրն. Յակոբեանին: Վարժարանիս 5րդ- 7րդ կարգերու աշակերտներէն կազմուած երգչախումբը ներկայացուց «Անին Տեսնեմ Ու Նոր Մեռնեմ» երգը:
Our Chamlian students were invited to partake in the memorial tribute of Mr. Jacques Hagopian at St. Sarkis Armenian Apostolic Church. It was a priceless privilege to honor the memory of one of the greats through poetry recitation, music, and song. We thank Ms. Suzy Pashayan, our music teacher, for preparing our students’ singing as well as the Armenian Department for their leadership in teaching our students one of Mr. Jacques Hagopian’s poems. May his soul Rest In Peace. #JacquesHagopian #Tribute #Memorial #ChamlianPride #ChamlianFamily #ArmenianSong #ArmenianPoetry
1d

Third Graders Visit Columbia Space Center!

Third grade students visited the Columbia Space Center as part of their science curriculum. Students participated in a variety of hands on activities related to space as well as had the opportunity to practice coding in the robotics lab. At Chamlian, through innovative programs and engaging opportunities, we ignite a community of critical and creative thinkers. Our Tigers had a blast exploring and discovering together! #ColumbiaSpaceCenter #3rdGrade #FieldTrip #ChamlianPride #ChamlianFamily

Chamlian Hosts School-Wide Spelling Bee

In an effort to spark students’ interest in spelling and expanding their vocabulary, Chamlian conducts an annual Spelling Bee competition open to students in grades 4 through 6. To begin, each classroom conducts an internal Spelling Bee, after which each teacher submits the names of three finalists to compete in the school wide competition. We are proud of all our finalists and the first place winner, Joseph Hairapetian, who will go on to compete in the LA County Spelling Bee! Dr. Kargodorian was very proud of all the students. Congratulations to all! #ChamlianPride #SpellingBee #AcademicExcellence #ChamlianFamily 📖💙

100 Days Of Chamlian!

Celebrating the 100th day of school by dressing up as 100 year olds! Our Kindergarten - 2nd grade students marked the milestone of accomplishment, learning, and success by having good laughs and enjoying adorable outfits! #100thDayOfSchool #Cute #ChamlianPride #ChamlianFamily

Show All News »