Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Upcoming Events

Facebook | Twitter


News & Announcements

Հայաստանի Առաջին Անկախութեան 100 Ամեակին Նուրիուած Տօնակատարութիւն ՝ Շամլեան Ազգային Վարժարանէն Ներս

Չորեքշաթբի, 23 Մայիս, 2018ին, տօնական մթնոլորտ կը տիրէր Շամլեան Ազգային վարժարանէն ներս: Հայկական Ակումբի խորհրդատու՝ Օրդ. Արփա Հացպանեանի եւ ակումբի աշակերտներուն կազմակերպութեամբ՝ մեծ խանդավառութեամբ նշուեցաւ Հայաստանի Անկախութեան 100րդ տարեդարձը: Դպրոցին բակը զարդարող եռագոյն փուչիկները, դրօշներն ու աշակերտներուն պատրաստած պաստառները փոքրիկ Հայաստանի մը վերածած էին օտար ափերու մէջ շնչող, բայց՝ հայութիւն բուրող այս օրրանը:

Anthony Bourdain gives a Virtual Tour of our Homeland!

Bourdain? More like BourdIAN! Two thumbs up for our honorary Armenian @anthonybourdain who gave us an awesome virtual tour of our beloved Homeland! A big thank you from our graduating 8th grade class and Principal here at Chamlian Armenian School for celebrating our cultural heritage and likewise a big thank you to @serjtankian for supporting such an informative and meaningful program. #ChamlianPride #Partsunknown #Culture #ArmenianPride #Serjtankian #AnthonyBourdain

Cereal Drive Donation to Ascencia Homeless Shelter

Chamlian Armenian School and The Character Counts Crew would like to express its sincere gratitude to the entire Chamlian family for the generous support of the Cereal Box Donation Drive. Your donation of assorted cereal boxes for the homeless families and adults was delivered to Ascencia. These donations enable the center to help their clients maintain a sense of normalcy and dignity during a very difficult time in their lives.

Show All News »