Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

News and Announcements

Chamlian Students Participate In Tribute To Mr. Jacques Hagopian

Մեր վարժարանը հրաւիրուած էր մասնակցելու Ազգային Առաջնորդարանին կողմէ կազմակերպուած՝ բանաստեղծ Ժագ Յակոբեանին նուիրուած յուշ երեկոյի գեղարուեստական յայտագիրին : Վարժարանիս ութերորդ կարգէն խումբ մը աշակերտներ արտասանեցին բանաստեղծ Ժագ Ս. Յակոբեանի քերթուածներէն «Ո՛վ Հայ, Խօսէ՛ Հայերէն»ը: 7րդ կարգէն Հրակ Խաչերեանը փոխանցեց յուշեր Օրդ. Անի Պէրպէրեանէն, որ աշակերտած է Պրն. Յակոբեանին: Վարժարանիս 5րդ- 7րդ կարգերու աշակերտներէն կազմուած երգչախումբը ներկայացուց «Անին Տեսնեմ Ու Նոր Մեռնեմ» երգը:
Our Chamlian students were invited to partake in the memorial tribute of Mr. Jacques Hagopian at St. Sarkis Armenian Apostolic Church. It was a priceless privilege to honor the memory of one of the greats through poetry recitation, music, and song. We thank Ms. Suzy Pashayan, our music teacher, for preparing our students’ singing as well as the Armenian Department for their leadership in teaching our students one of Mr. Jacques Hagopian’s poems. May his soul Rest In Peace. #JacquesHagopian #Tribute #Memorial #ChamlianPride #ChamlianFamily #ArmenianSong #ArmenianPoetry
1d
Read More »

Third Graders Visit Columbia Space Center!

Third grade students visited the Columbia Space Center as part of their science curriculum. Students participated in a variety of hands on activities related to space as well as had the opportunity to practice coding in the robotics lab. At Chamlian, through innovative programs and engaging opportunities, we ignite a community of critical and creative thinkers. Our Tigers had a blast exploring and discovering together! #ColumbiaSpaceCenter #3rdGrade #FieldTrip #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Chamlian Hosts School-Wide Spelling Bee

In an effort to spark students’ interest in spelling and expanding their vocabulary, Chamlian conducts an annual Spelling Bee competition open to students in grades 4 through 6. To begin, each classroom conducts an internal Spelling Bee, after which each teacher submits the names of three finalists to compete in the school wide competition. We are proud of all our finalists and the first place winner, Joseph Hairapetian, who will go on to compete in the LA County Spelling Bee! Dr. Kargodorian was very proud of all the students. Congratulations to all! #ChamlianPride #SpellingBee #AcademicExcellence #ChamlianFamily 📖💙
Read More »

100 Days Of Chamlian!

Celebrating the 100th day of school by dressing up as 100 year olds! Our Kindergarten - 2nd grade students marked the milestone of accomplishment, learning, and success by having good laughs and enjoying adorable outfits! #100thDayOfSchool #Cute #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

հանդիպում եւ զրոյց հեղինակ Ֆիմի Շիրիքճեանին հետ։

Գ. կարգի արեւմտահայերէն բաժինի աշակերտները , Հինգշաբթի, Յունուար 30ին հանդիպում - զրոյց մը ունեցան «Զիս Հանգիստ Ձգեցէք» գիրքի հեղինակ` Ֆիմի Շիրիքճեանին հետ: Աշակերտները գիրքին մասին , հեղինակին հետաքրքրական հացումներ հարցուցին: Նշենք, որ Ֆիմին Շամլեանի հպարտ աշակերտուհի մը եղած էր եւ իրեն համար մեծ ուրախութիւն եղաւ այս հանդիպումը: #Հայերէն #Կարդալ #Գրել #Գիրք #ՇամլեանԱզգայինՎարժարան #ChamlianPride #ChamlianFamily #ArmenianDepartment
Read More »

Jr. High School Principal's Honor Roll Award Ceremony

6th-8th grade students receive their 1st Semester Principal's Honor Roll Certificates! We are very proud of each and every one of you for this great accomplishment. We are confident that this is only one of many successes our Chamlian Tigers will achieve. A special thank you to our Keynote Speaker, Ms. Sareen Habeshian, who is also a proud alumna of Chamlian Armenian School, for delivering such an inspiring speech to our Tigers. #ChamlianPride# PrincipalsHonorRollAward #AwardCeremony #Achievement #Success #AcademicExcellence #ChamlianFamily
Read More »

8th Graders Attend Shakespearience!

Shakespearience! The 8th graders made their annual trip to Alex Theatre for the Shakespearience field trip. All the stories and characters studied during their Shakespeare unit came to life in this dynamic play, giving the students a hands-on experience to supplement the classroom curriculum! “If music be the food of love, play on!” #Shakespearience #AlexTheatre #8thGrade #English #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Pajama Storytime with Kindergarten & First Grade!

Our Kindergarten and First Grade students gathered at the Anita Torosian Literacy and Resource Center for Chamlian’s Annual Pajama Storytime! Our youngest Tigers enjoyed their Friday afternoon together with a delicious meal, decorations, and exciting guest speakers who read to them! Thank you to all who volunteered their time and entertained the children with colorful stories and helped to nurture their love of books and reading. A big thank you to our dedicated moms for organizing this amazing event! #ChamlianReads #ChamlianPride #AnitaTorosianLiteracyAndResourceCenter #ChamlianFamily#Pajama #Storytime
Read More »

Geography Bee At Chamlian

The final round of the Geography Bee at the school-wide level was held today! Students from 6th-8th grade who had moved forward to the school-wide level of the Bee participated in seven exciting rounds. 8th grader Nicholas Hagobian was declared our 1st place school-wide champion! Nicholas will take a written test for an opportunity to move on to the next round at the state level. Congratulations to all the finalists for their hard work and commitment! #GeographyBee #Geography #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Prospective Student Open House

Some scenes from our Prospective Student Open House! After the opening remarks by our principal, Dr. Talin Kargodorian, our guests enjoyed a visual presentation of the extensive social and educational programs we offer, were given a tour of our 21st century campus, enjoyed snacks and refreshments in our cozy cafeteria, and finished off the evening with a pep rally with Chamlian Tiger in our amazing Baghdassarian Gymnasium! #OpenHouse #Chamlian #ChamlianArmenianSchool #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »