Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

KG, 6 and 8 Graduations, June 10-12

News and Announcements

Western Prelacy of the Armenian Church

Վահան եւ Անոյշ Շամլեան վարժարանի տնօրէնուհի՝ Դկտր. Թալին Քարկոտորեանը, եւ վարժարանիս խնամակալ մարմնի երկու ներկայացուցիչներ՝ Պրն. Արթին Ղազարեան եւ Պրն. Արա Սիւտճեանի ընկերակցութեամբ Հինգշաբթի՝ Յունուարի 28-ին, ԱՄՆ֊ի Արեւմտեան Թեմի նորընտիր թեմակալ առաջնորդ՝ Սրբ․ Թորգոմ եպիսկոպոս Տոնոյեանին՝ շնորհաւորական այցելութեան նպատակով ներկայացան Առաջնորդարան։

Ջերմ մթնոլորտում փոխանցուեցին շնորհաւորական խօսքեր եւ փոխանակուեցին փոխադարձ համագործակցութեան խոստումներ։

Վարժարանս մեծապէս հայցում ու ակնկալում է սրբազան հօր հայրական հովանաւորութիւնը։

K-2nd Waiver Reopening Program Informational Meeting

Thank you for joining us at our Kindergarten - 2nd Grade Waiver Reopening Program Informational Meeting! We look forward to a safe and positive school reopening as well as a successful remainder of the 2020-2021 academic year. #WaiverProgram #Reopening #ChamlianFamily #InformationalMeeting

4th Grade Guest Speakers!

Our 4th graders had the opportunity to get first hand and behind the scenes knowledge of their English language curriculum about moviemaking. Chamlian alumni and parents Mrs. Yvette Amirian and Mr. Ara Soudjian as well Mr. Hrach Titizian visited our 4th Grade students! Through an informative Q & A session designed by our students,
our guests were asked questions about production, writing, casting, shooting and post-production which includes editing, sound design, and color correction processes. Our guest speakers answered questions about the movie/film industry each from their own unique perspective giving our students insight on the work and planning that goes into these amazing projects — as well as knowledge in creative writing, calculation, and cooperation! We thank our guest speakers for their time and dedication to our students. 📝🎥🖥🎞 #GuestSpeakers #4thGrade #English #Curriculum #Project #Academic #ChamlianFamily

Principal's Honor Roll Award Ceremony!

6th-8th grade students received their 1st Semester Principal's Honor Roll Certificates in a virtual ceremony! We are very proud of each and every one of you for this great accomplishment. We are confident that this is only one of many successes our Chamlian Tigers will achieve. A special thank you to our Keynote Speakers, Ms. Louisa Golshan and Ms. Lara Rostomiam, who is also a proud alumna of Chamlian Armenian School, for delivering such an inspiring speech to our Tigers. #ChamlianPride
#PrincipalsHonorRollAward #AwardCeremony #Achievement #Success #AcademicExcellence #ChamlianFamily #HonorRollStudents

8th Grade Quiz Bowl!

All smiles as our 8th graders enjoy a special quiz bowl tournament! With questions ranging from Armenian and American history, to English literature, STEAM, sports, and a special Chamlian knowledge section, our graduating class had a blast competing and enjoying time together. We love our graduates! #QuizBowl #8thGrade #ChamlianArmenianSchool #ChamlianFamily #GraduatingClass #ClassOf2021

NASA Jet Propulsion Laboratory Lead Integration and Test Manager, Ms. Gasia Bedrosian, Virtually Visits Chamlian 4th Grade!

Our 4th grade scientists enjoyed a special guest visit via Zoom by Ms. Gasia Bedrosian, Lead Integration and Test Manager for Coronagraph Instrument (CGI) at the NASA Jet Propulsion Laboratory! Together, they explored various space projects such as the Mars Rover, the MOXIE instrument, as well as our atmosphere, the orbiting carbon observatory, the carbon cycle, as well as other cool earth science missions! 🔭🔬💡🌎🌕🪐☀️✨ #NASA #JPL #Science #Space #Atmosphere #ChamlianArmenianSchool #ChamlianPride

Chamlian Welcomes National Elementary Honor Society Members!

Welcoming our new 6th Grade National Elementary Honor Society members through a virtual induction ceremony this year! Chamlian Armenian School is incredibly proud of this admirable academic accomplishment and we wish continued success for our students as they continue to navigate through their studies as proud members of the Chamlian Family.

#NationalElementaryHonorSociety #NEHS #ChamlianPride #ChamlianFamily #AcademicExcellence

Chamlian Armenian School Raises $8,925 for the Armenian Relief Society Artsakh Children's Toy Drive!

The Chamlian spirit of unified effort, cooperation, and dedication to our Homeland was once again displayed as our benevolent Chamlian families donated to the Armenian Relief Society’s Christmas Toy Drive for the displaced children of Artsakh. This worthwhile cause would not have been possible without your commitment and support.

We thank you for your generous donations which have been presented to the Armenian Relief Society on behalf of Chamlian Armenian School. Our combined efforts raised $8,925! This amount will contribute to the toy drive and will help ensure that thousands of displaced children from Artsakh have a smile on their faces as they enjoy Christmas gifts this year.

As the Chamlian Family, we are proud to continue doing our part for our brothers and sisters in Armenia and Artsakh. ❤️💙🧡🎁🎅🏼✨🎄

6th Grade NEHS Story Reading to Benefit Armenian Relief Society's Artsakh Children's Toy Drive!

Our 6th Grade National Elementary Honor Society students had a wonderful time spending the evening reading Christmas stories and connecting with our Kindergarten - 2nd grade students at the Virtual Christmas Story Reading Night! Our little Tigers had a blast listening to Christmas stories, sharing their favorite Christmas decorations and ornaments, and telling us about special Christmas traditions they celebrate at home! Thank you to everyone who participated and to NEHS Advisor Ms. Ana Sirabionian for organizing this fun and festive event to benefit the Armenian Relief Society’s Christmas Toy Drive for the children of Artsakh. Chamlian Armenian School is proud to do it’s part in ensuring thousands of children who have been displaced will receive Christmas gifts this year! 🎄🎁🎅🏼✨📖📚

#ChristmasStoryReadingNight #ChamlianArmenianSchool #Artsakh #ArmenianReliefSociety

Christmas Cookie Baking Night to Benefit Armenian Relief Society's Artsakh Children's Toy Drive!

Our Christmas Cookie Baking Night with our Counselor, Ms. Maral, was a big hit! Thank you to everyone who participated in this fun, virtual event to benefit the Armenian Relief Society’s Christmas Toy Drive for the children of Artsakh. Chamlian Armenian School is proud to do it’s part in ensuring thousands of children who have been displaced will receive Christmas gifts this year! 🎄🎁🎅🏼✨🍪

#ChristmasCookieBakingNight #ChamlianArmenianSchool #Artsakh #ArmenianReliefSociety