Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Transitional Kindergarten - 8th Grade Waiting List Now Open!

News and Announcements

7th and 8th Grade Armenian Classes Make "Nshkhark" Bread To Be Used During Holy Communion!

Նախաձեռնութեամբ արժանապատիւ քահանայ Տէր Կոմիտաս Թօրոսեանի, վարժարանիս 7 եւ 8-րդ դասարանի աշակերտները,կրօնի պահին առիթ ունեցան ականատես լինել եւ նոյնիսկ անձամբ ձեռնամուխ լինել սրբ. նշխարքի պատրաստման եղանակին:
Աշակերտների հետաքրքրութիւն եւ հիացմունքը յոյժ նշմարելի էր:
#ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Butterfly Kisses Ball A Huge Hit!

Our magical Butterfly Kisses Ball! A night filled with fun, dancing, and precious memories. Thank you to our committee and all those who planned such a beautiful evening for our lady Tigers and their male role models! #ButterflyKissesBall #ChamlianFamily #ChamlianPride
Read More »

4th Grade Visits Valley Trails Ranch!

The 4th grade class had a memorable day on Friday! They had the opportunity to visit Valley Trails Ranch where they participated in many hands-on activities that showed them what life was like in early California. Just like the settlers in the Gold Rush era, students panned for golf, churned butter, made candles, and adobe bricks. #VTRanch #FieldTrip #4thGrade #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

NASA Visits Chamlian!

Today our 1st and 3rd grade students had a special visit from Nazareth Ashkharian. He works at NASA and was able to provide our first and third graders a special look to space. Our students were fascinated with the interactive presentation. They mostly enjoyed learning about future space missions that will happen in their lifetime. #NASA #Space #Exploration #1stGrade #3rdGrade #ChamlianPride #ChamlianFamily
Download File

Ararat Dance Group Hosts Traditional Armenian Folk Dance Lesson For 8th Graders!

Երեքշաբթի, 25 Փետրուարին վարժարանիս սրահում տեղի ունեցաւ հայկական մշակոյթի պարաձեւերից երեքի՝«Թամզարա», «Վերվերի», եւ «Ձկնորսների պարը» գեղեցիկ ցուցադրում- վարժութիւնը, մասնակցութեամբ՝ 8-րդ դասարանի աշակերտների:
Հրաւիրուած պարուսոյցն էր պրն. Ալբերթ Վարդանեանը, որին ընկերակցում էին օր. Աննի Յակոբեանը եւ վարժարանիս շրջանաւարտ պրն. Արծրուն Դարբինեանը:
Աշակերտները խանդավառուած եւ մեծ հետաքրքրութեամբ հետեւեցին ձեռնարկին: #Armenian #Culture #Dance #ChamlianFamily #ChamlianPride #8thGrade
Read More »

First Graders Visit The Los Angeles Zoo!

To complement the science unit on living things, our first grade students got up close and personal with various animals at the LA Zoo. Whether it was watching lions nap or sea otters at play, the students enjoyed a beautiful day exploring and having fun along the way! #LosAngelesZoo #1stGrade #FieldTrip #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Chamlian Jr. High Students Attend "Dern oo Dzaran" Play!

Our Jr. High students enjoyed “Dern oo Dzaran”, a fantastic production by the Hamazkayin Theatre Company! It was all the more special seeing current student, Sarin Khatcherian, alumni Ara Yacoubian, Shant Anmahouni, Ani Anmahouni, and current Chamlian dad Vatche Markarian as part of the cast! We are very proud of them all! Thank you, @hamazkayinwr #HamazkayinTheatreCompany #DernOoDzaran #Theatre #JrHigh #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Chamlian Faculty & Staff Collaborate On Professional Development Day

Our dynamic faculty and staff participated in professional development. We continue to promote and progress our cutting edge curriculum/academic excellence, our Armenian program, our social/character building initiatives, and overall positive school culture. Through meetings, team building activities, and collaborative cooperation, it’s safe to say we had a very productive day! #ChamlianPride #Innovation #Collaboration #Productive #ProfessionalDevelopment #FacultyAndStaff #ChamlianFamily
Read More »

Jr. High Students Attend Hamazkayin Theatre Company's Play "Dern Oo Dzaran"

Our Jr. High students enjoyed “Dern oo Dzaran”, a fantastic production by the Hamazkayin Theatre Company! It was all the more special seeing current student, Sarin Khatcherian, alumni Ara Yacoubian, Shant Anmahouni, Ani Anmahouni, and current Chamlian dad Vatche Markarian as part of the cast! We are very proud of them all! Thank you, @hamazkayinwr #HamazkayinTheatreCompany #DernOoDzaran #Theatre #JrHigh #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

St. Vartanants Day Celebration At Chamlian!

Շամլեան Ազգային Վարժարանի յարկի տակ էին եկել երեք բախտաւոր սերունդ՝ տատիկ-պապիկներ,ծնողներ և թոռնիկ-թոռնուհիներ:
Դ. կարգի աշակերտները մեծ խանդավառութեամբ ներկայացրին Վարդանանց պատերազմը: Նրանց մանկական շրթներից հնչուեց «Քաջ Վարդանի» գովքն ու սխրագործութիւնները: Նրանք ուխտեցին հաւատարիմ մնալ իրենց կրօնին, լեզուին ու հայրենիքին: Honoring the memory of St. Vartan, our patriotic 4th graders did an amazing job during their Vartanants program. With their beautiful deliverance of the story, through song and poetry, they presented the many reasons we are proud Armenians! #StVartan #Vartanants #Armenian #4thGrade #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »