Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Transitional Kindergarten - 8th Grade Waiting List Now Open!

News and Announcements

Jr. High Students Attend Hamazkayin Theatre Company's Play "Dern Oo Dzaran"

Our Jr. High students enjoyed “Dern oo Dzaran”, a fantastic production by the Hamazkayin Theatre Company! It was all the more special seeing current student, Sarin Khatcherian, alumni Ara Yacoubian, Shant Anmahouni, Ani Anmahouni, and current Chamlian dad Vatche Markarian as part of the cast! We are very proud of them all! Thank you, @hamazkayinwr #HamazkayinTheatreCompany #DernOoDzaran #Theatre #JrHigh #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

St. Vartanants Day Celebration At Chamlian!

Շամլեան Ազգային Վարժարանի յարկի տակ էին եկել երեք բախտաւոր սերունդ՝ տատիկ-պապիկներ,ծնողներ և թոռնիկ-թոռնուհիներ:
Դ. կարգի աշակերտները մեծ խանդավառութեամբ ներկայացրին Վարդանանց պատերազմը: Նրանց մանկական շրթներից հնչուեց «Քաջ Վարդանի» գովքն ու սխրագործութիւնները: Նրանք ուխտեցին հաւատարիմ մնալ իրենց կրօնին, լեզուին ու հայրենիքին: Honoring the memory of St. Vartan, our patriotic 4th graders did an amazing job during their Vartanants program. With their beautiful deliverance of the story, through song and poetry, they presented the many reasons we are proud Armenians! #StVartan #Vartanants #Armenian #4thGrade #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Cultural Paregentan Celebration At Chamlian!

Շամլեան վարժարանի Բ. կարգի աշակերտները Բարեկենդանի աւանդութիւնը վառ կը պահեն: Our adorable 2nd Grade Tigers performing their hearts out in honor of Paregentan! They had a blast dressing up and displaying their musical talent alongside their beautiful recitations. Keeping Armenian traditions going is a vital part of cultural preservation - at Chamlian, we’re proud in playing our part! #Paregentan #ArmenianCulture #2ndGrade #Performance #Love #ChamlianPride #ChamlianFamily
Download File

National Elementary Honor Society Project!

Our National Elementary Honor Society members took the initiative to deliver a token of appreciation to all our amazing Chamlian Faculty and Staff members! We love and appreciate them every day! 💙 #Faculty #Staff #Appreciation #Celebrate #NationalElementaryHonorSociety #ChamlianPride #ChamlianFamily More pictures on Facebook!
Read More »

Celebrating World Read Aloud Day At Chamlian!

Here at Chamlian we take every opportunity to excite students about literacy. One way to emphasize the importance of reading is through read alouds. The Anita Torosian Literacy & Resource Center celebrated World Read Aloud Day on Wednesday, February 5th. Instead of a typical read aloud, 3rd grade students were read to by an actual astronaut from the International Space Station. The book, Rosie Revere, Engineer prompted a quick discussion on ways to fly. #ReadAloudDay #ChamlianReads #AnitaTorosianLiteracyAndResourceCenter #ChamlianPride #ChamlianFamily “The single most important activity for building the knowledge required for eventual success in reading is reading aloud to children.”
― Jim Trelease, The Read-Aloud Handbook
Read More »

Chamlian Students Collaborate With Armenian Educational Foundation!

Members of our Chamlian Character Counts Crew, Armenian Club, Booster Club, and Student Council spent their Saturday volunteering for the Armenian Educational Foundation’s School Supply Project! What an amazing opportunity to assist our brothers and sisters in the Homeland further their education and continue the advancement of this great cause!
The AEF’s fundamental aim has always been the advancement of the Armenian heritage through the support of education. Its great successes have earned the organization widespread respect, recognition and appreciation. #ArmenianEducationalFoundation #AEFSchoolSupplyProject #Chamlian #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Chamlian Students Participate In Tribute To Mr. Jacques Hagopian

Մեր վարժարանը հրաւիրուած էր մասնակցելու Ազգային Առաջնորդարանին կողմէ կազմակերպուած՝ բանաստեղծ Ժագ Յակոբեանին նուիրուած յուշ երեկոյի գեղարուեստական յայտագիրին : Վարժարանիս ութերորդ կարգէն խումբ մը աշակերտներ արտասանեցին բանաստեղծ Ժագ Ս. Յակոբեանի քերթուածներէն «Ո՛վ Հայ, Խօսէ՛ Հայերէն»ը: 7րդ կարգէն Հրակ Խաչերեանը փոխանցեց յուշեր Օրդ. Անի Պէրպէրեանէն, որ աշակերտած է Պրն. Յակոբեանին: Վարժարանիս 5րդ- 7րդ կարգերու աշակերտներէն կազմուած երգչախումբը ներկայացուց «Անին Տեսնեմ Ու Նոր Մեռնեմ» երգը:
Our Chamlian students were invited to partake in the memorial tribute of Mr. Jacques Hagopian at St. Sarkis Armenian Apostolic Church. It was a priceless privilege to honor the memory of one of the greats through poetry recitation, music, and song. We thank Ms. Suzy Pashayan, our music teacher, for preparing our students’ singing as well as the Armenian Department for their leadership in teaching our students one of Mr. Jacques Hagopian’s poems. May his soul Rest In Peace. #JacquesHagopian #Tribute #Memorial #ChamlianPride #ChamlianFamily #ArmenianSong #ArmenianPoetry
1d
Read More »

Third Graders Visit Columbia Space Center!

Third grade students visited the Columbia Space Center as part of their science curriculum. Students participated in a variety of hands on activities related to space as well as had the opportunity to practice coding in the robotics lab. At Chamlian, through innovative programs and engaging opportunities, we ignite a community of critical and creative thinkers. Our Tigers had a blast exploring and discovering together! #ColumbiaSpaceCenter #3rdGrade #FieldTrip #ChamlianPride #ChamlianFamily
Read More »

Chamlian Hosts School-Wide Spelling Bee

In an effort to spark students’ interest in spelling and expanding their vocabulary, Chamlian conducts an annual Spelling Bee competition open to students in grades 4 through 6. To begin, each classroom conducts an internal Spelling Bee, after which each teacher submits the names of three finalists to compete in the school wide competition. We are proud of all our finalists and the first place winner, Joseph Hairapetian, who will go on to compete in the LA County Spelling Bee! Dr. Kargodorian was very proud of all the students. Congratulations to all! #ChamlianPride #SpellingBee #AcademicExcellence #ChamlianFamily 📖💙
Read More »