Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Waiting List 2019-2020 Form Is Available Under "Admissions" Tab

News and Announcements

First Day Back at Chamlian!

What a day! We welcomed back all of our bright and shining students today from what felt like a long summer to us without them! Students were welcomed inside to beautiful music as well as our loving faculty and staff who greeted them at the gates to wish them a spectacular new academic year.
Read More »

Second Annual Project Based Learning Summer Camp!

Chamlian’s Second Annual Summer Project Based Learning (PBL) Camp to incoming 1st-6th grade students was a great success! PBL is a method where students explore realistic problems, through an integrated approach to produce a solution. As innovation being a part of Chamlian’s core values, this project was designed to encourage a new way of thinking and develop an innovator’s mindset. #ChamlianPride #Innovation #PBL #Projectbasedlearning
Read More »

Celebrating our 8th graders' last bell!

Celebrating our 8th graders' last bell! Students received a special Chamlian Alumni cap on their last day of instruction and are officially part of our Chamlian Alumni! Always remember...Once a Tiger! Always a Tiger! #ChamlianPride #ForeverChamlianTigers #LastDayOfInstruction
Read More »

3rd Grade learns how to "Budget in the Real World!”

3rd Grade learns how to "Budget in the Real World!” On Wednesday, May 30th, guest speakers Armand Voskanian, Chamlian Alumni and Advanced Financial Analyst, and Nayri Tabakian, a Business Owner, shared their knowledge on the importance of budgeting. As part of the curriculum in learning how to budget money, this presentation was designed to encourage students to consider the role of saving money in the real world. #ChamlianPride
Read More »

Հայաստանի Առաջին Անկախութեան 100 Ամեակին Նուրիուած Տօնակատարութիւն ՝ Շամլեան Ազգային Վարժարանէն Ներս

Չորեքշաթբի, 23 Մայիս, 2018ին, տօնական մթնոլորտ կը տիրէր Շամլեան Ազգային վարժարանէն ներս: Հայկական Ակումբի խորհրդատու՝ Օրդ. Արփա Հացպանեանի եւ ակումբի աշակերտներուն կազմակերպութեամբ՝ մեծ խանդավառութեամբ նշուեցաւ Հայաստանի Անկախութեան 100րդ տարեդարձը: Դպրոցին բակը զարդարող եռագոյն փուչիկները, դրօշներն ու աշակերտներուն պատրաստած պաստառները փոքրիկ Հայաստանի մը վերածած էին օտար ափերու մէջ շնչող, բայց՝ հայութիւն բուրող այս օրրանը:
Read More »