Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

News and Announcements

Summer at Chamlian Launches!

Starting off our Summer at Chamlian program at full speed! Our Tigers had the opportunity to explore their interests in a vast variety of different programs, each catered to promote an amazing and engaging summer — while having a blast along the way! Our programs included everything from Around the World Activities, Project Based Learning, Video Game Design, All Things Disney, USC Robotics, Master Math Facts, French, Martial Arts, Let's Dance, Let's Get Moving, Build a Tiger, Exploring the Outdoors, Cooking, and Basketball! With such a wide selection of activities to choose from, it's safe to say each one of our Tigers has a very dynamic and fun-filled summer to look forward to! ☀️💙🐯 #SummeratChamlian #ChamlianArmenianSchool #Tigers

Chamlian 8th Grade Class of 2022 Graduation!

Presenting Chamlian Armenian School’s 8th Grade Class of 2022! Congratulations to all of our graduates. 🎓✨💙Շնորհաւորութիւններ մեր սիրելի շրջանաւարտներուն։ #8thGrade #Graduation #Graduates #ClassOf2022 #ChamlianArmenianSchool #Love #ChamlianFamily

Chamlian 6th Grade Class of 2022 Graduation!

Presenting Chamlian Armenian School’s 6th Grade Class of 2022! Congratulations to all of our graduates. 🎓✨💙Շնորհաւորութիւններ մեր սիրելի շրջանաւարտներուն։ #6thGrade #Graduation #Graduates #ClassOf2022 #ChamlianArmenianSchool #Love #ChamlianFamily

Chamlian Kindergarten Class of 2022 Graduation!

Presenting Chamlian Armenian School’s Kindergarten Class of 2022! Congratulations to all of our graduates. 🎓✨💙Շնորհաւորութիւններ մեր սիրելի շրջանաւարտներուն։ #Kindergarten #Graduation #Graduates #ClassOf2022 #ChamlianArmenianSchool #Love #ChamlianFamily

Armenian Spelling and Grammar Award Ceremony

Վարժարանիս աշակերտները Յունիսի 1-ին և 2-ին մասնակցեցին «Ուղղագրութեան և բառագիտութեան» մրցոյթի: Բոլոր մասնակիցները մեզ համար յաղթող են: Կեցցէ մեր բոլոր մասնակիցներին: Նրանց առողջ մրցակցութիւնն ու միմիանց քաջալերելը թող օրինակ լինի բոլորիս: Միշտ եղէք յաղթող: Chamlian Armenian School hosted a special award ceremony for the participants of our Armenian Spelling & Vocabulary contest! Congratulations to everyone who put their time and dedication into preserving and promoting our beautiful Armenian language. A special thank you to our Armenian department for their continued efforts in keeping the torch of the Armenian spirit alive and well into the next generations! 🇦🇲❤️💙🧡#Armenian #Spelling #Vocabulary #Contest #Heritage #ChamlianArmenianSchool

4th Grade Annual Trip to Mission San Juan Capistrano!

Our 4th grade students visited the beautiful and historic Mission San Juan Capistrano, exploring the unique story that’s part of the history of the great state of California! Our travelers were able to experience what life was like during the time of the missions. Students even made their own adobe bricks! Our 4th graders had an amazing time bonding together on this memorable trip. 💙🐯 #SanJuanCapistrano #4thGrade #FieldTrip #ChamlianArmenianSchool

3rd Grade Annual Business Fair Launch!

Over the span of a month, the third grade students participated in a cross curricular business project. They created business plans, marketing strategies, and a detailed budget. The project culminated with a business fair where students presented their products and services. Thank you to all our business professionals who volunteered to assist the students throughout the process! 📈📋#3rdGrade #BusinessFair #ChamlianArmenianSchool

TK Program Debuts Daddy & Me Day!

Our Littlest Tigers at their special "Daddy & Me" Day at Chamlian! Our T.K. students presented beautiful songs, dances, and recitations during their first ever performance at Chamlian! We 💙 our TK Tigers! 🐯
#TransitionalKindergarten #ChamlianArmenianSchool
#DaddyAndMe #School #Cute #Students #ChamlianFamily

Chamlian 6th Grade Live Wax Museum Experience!

After spending a few weeks reading biographies, writing informative essays, and discovering a world of influential people, Chamlian’s 6th graders brought their learning to life! Chamlian’s annual “Living Wax Museum” gave students the opportunity to bring their influential person of choice to life by stepping into their shoes and sharing their stories. Parents and students were able to interact with the exhibit, making it an entirely collaborative process! #LivingWaxMuseum #Interactive #Collaborative #Innovative #Presentation #ChamlianPride #ChamlianFamily

Chamlian Students Celebrate Armenian Independence Day

Աւելի քան մէկ դար է, որ հայը ժողովուրդը իր հզօր էութեամբ տօնում է ազգիս մեծ յաղթանակը՝ Հայաստանի Անկախութեան հռչակումը:
Թուականիս Մայիսի 24-ին վարժարանիս յարկի տակ, 5-րդ դասրանի աշակերտները մեծ խանդավառութեամբ ի ցոյց դնելով իրենց ողջ տաղանդն ու ձիրքը տօնեցին Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հռչակման 104 ամեակը: Ուժ ու կորով մեր գալիք սերունդին:

Chamlian Armenian School congratulates all Armenians on the anniversary of the first Republic of Armenia. On this day, Armenians banded together and displayed their sheer bravery. After surviving a Genocide, we were able to pick up the pieces and defend our Homeland against overwhelming odds. Resilience and the will to fight for our beloved lands runs through our veins; it paved the way for the growth of the proud Armenia we hold near and dear today. Let today also be a reminder that our struggle is not finished, that we WILL continue to demand justice, that we WILL continue working towards our goal of having a free, independent, and UNITED ARMENIA. #ChamlianPride #Մայիս28Շնորհաւոր #ԱզատԱնկախԵւՄիացեալՀայաստան ❤️💙🧡🤍